ثبت نام در کاروان اربعین دانشگاه فردوسی

شروع
۱. شروع
۲. فرم ثبت نام
۳. تحویل گذرنامه
۴. تأیید اپراتور
۵. واریز هزینه
۶. پایان

در این مرحله شما می بایست گذرنامه ی خود را به صورت حضوری تحویل ستاد اربعین بدهید.

همه روزه ساعت «۱۰ الی ۱۲» و نیز «۱۶ الی ۱۸»
طبقهٔ منفی یکِ مسجد حضرت زهرا (س)
ستاد اربعین دانشگاه فردوسی مشهد

شما باید منتظر تأیید اپراتور برای ورود به مرحلهٔ واریز هزینه بمانید

با توجه به درخواست وام دانشجویی توسط شما برای انجام مراحل دریافت این وام این فایل را دانلود نمایید.

ثبت نام شما در کاروان اربعین نهایی شده است.